werkgevers aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid: Wat houdt het in en hoe kun je het voorkomen?

Werkgevers aansprakelijkheid: wat houdt het in? Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers op de werkvloer. Als er zich een ongeval voordoet, kan het zijn dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de schade …